Mountain bike rider through a sun lit woods.

Beth yw pwrpas y TCNW?

Mae’r Trail Collective North Wales (TCNW) yn Gwmni Buddiannau Cymunedol cofrestredig a sefydlwyd gan bobl leol sy’n frwd dros feicio mynydd i helpu i gynnal a rheoli’r rhwydwaith llwybrau beicio mynydd gwyllt ar draws Gogledd Cymru.
O’r syniad gwreiddiol a drafodwyd gyntaf flynyddoedd yn ôl gan grŵp ymroddedig o ddatblygwyr llwybrau, mae craidd o bobl leol frwdfrydig bellach wedi dod ynghyd gyda’r bwriad o gynnal a gwella’r rhwydwaith llwybrau sydd eisoes yn adnabyddus, yn lleol ac yn ehangach.

Pam rydym wedi ffurfio?

Nid yw’r llwybrau sydd wedi’u creu’n bwrpasol yng Nghoedwigoedd Gogledd Cymru yn gyfrinach ac mae nifer fawr o feicwyr lleol ac ymwelwyr o bob oed yn mwynhau eu defnyddio. Ynghyd â rhwydwaith Gwydir Mawr, Bach a Phenmachno a sefydlwyd eisoes, mae’r llwybrau hyn yn cynnig rhywbeth i feicwyr mynydd o bob math, arddull a lefel sgiliau. Mae hyn yn gwneud Gogledd Cymru yn gyrchfan boblogaidd ar hyd y flwyddyn i feicwyr. Mae rhai o’r rhwydwaith llwybrau gwyllt, sydd wedi’u creu’n bwrpasol yng nghoedwigoedd Gogledd Cymru, wedi cael eu datblygu’n ofalus mewn lleoliadau sy’n agos at gartrefi pobl. Mae angen gallu beicio o gartref yn hytrach na theithio mewn car i brofi a mwynhau’r coetir lleol. Dyma un o’r prif resymau y tu ôl i’r cysyniad gwreiddiol.
Rydym am weld y rhwydwaith hwn o lwybrau gwyllt yn goroesi fel y gall pob beiciwr, busnes, grŵp cymunedol ac eraill sy’n defnyddio coedwigoedd elwa arno.

DIBEN Trail Collective North Wales:

Diben TCNW yw hyrwyddo, cynnal a gwella’r rhwydwaith llwybrau beicio mynydd gwyllt yng Ngogledd Cymru, sy’n gyrchfan beicio mynydd uchel ei pharch.

· Nid yw’r llwybrau gwyllt presennol yn cael eu cynnal gan sefydliad swyddogol ar hyn o bryd.

· Mae diffyg ymgysylltu cymunedol wedi’i drefnu â rhanddeiliaid swyddogol a rheolwyr tir (Cyfoeth Naturiol Cymru).

· Nod TCNW yw bod yn gyswllt hanfodol a chadarnhaol rhwng y gymuned beicio mynydd leol a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal ag unrhyw berchnogion tir neu sefydliadau eraill.